بیانیه

ترور و قتل عام اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف را به شدت محکوم میکنیم 

دهها نفر از ساکنان بی دفاع قرارگاه اشرف، روز 10 شهریور1392 دریک اقدام جنایت کارانه ترور و قتل عام شدند. تمامی قربانیان این جنایت دسته جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. ساکنان قرارگاه اشرف مسلح نیستند.
نیروهای مسلح سازمان مجاهدین دراین شهرک پس از حمله آمریکا به عراق توسط ارتش آمریکا خلع سلاح شده اند. نیروهای آمریکایی پس از ترک عراق  بر اساس توافقات فی مابین سرنوشت ساکنان مدنی این قرارگاه را به دولت مالکی در عراق سپرده اند. نیروهای تحت فرمان دولت مالکی تا کنون چندین بار به ساکنان بی دفاع قرارگاه اشرف حمله کرده اند. تاسیسات و امکانات  تامین مایحتاج  عمومی ساکنین این شهرک را تخریب کرده اند. برق و آب آشامیدنی قرارگاه را قطع کرده اند. ساکنان آن را از تسهیلات درمانی و غذایی محروم نموده اند. علاوه برآن، نیروهای عراقی بطور مکرر ساکنان را از طریق اقدامات نظامی و امنیتی تهدید و ارعاب کرده اند. قرارگاه اشرف بطور مستمر در محاصره قرار گرفته است و تحت کنترل نیروهای ویژه نظامی و امنیتی دولت عراق قرار دارد. اشکار است که دولت حاکم برعراق تحت نفوذ دستگاههای امنیتی و تروریستی جمهوری اسلامی است.  رژیم اسلامی از طریق دولت مالکی و با استفاده از امکانات سپاه پاسداران درعراق، یک سلسله اقدامات جنایتکارانه و سیستماتیک را برای ارعاب و کشتار ساکنان اشرف به نمایش گذاشته است. کشتار دسته جمعی اخیریکی از آن اقدامات سبوعانه است.
کشتار و ترور دسته جمعی ساکنان قرارگاه اشرف ادامه طرح های مشترک سپاه پاسداران و دولت جنایت کار عراق علیه مجاهدین خلق است. کشتار ساکنان اشرف تنها حمله به مجاهدین خلق نیست  بلکه جنایتی به منظور ارعاب مردم آزادیخواه ایران و تهدید مخالفان رژیم اسلامی است.
کشتارجمعی و ترور ساکنان بی دفاع قرارگاه اشرف جنایتی آشکارعلیه بشریت است. این جنایت علیه آرامش، صلح، امنیت فردی واجتماعی است. نقض اشکار حقوق جهانشمول انسان است. فیلم ها وعکسهای منتشره دراین رابطه ابعاد این توطئه جنایت کارانه را علیه انسانهای بی دفاع در اردوگاه اشرف به نمایش میگذارد. باید در برابر بانیان و عاملان این جنایت ضد انسانی ایستاد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران این جنایت شنیع و غیر انسانی را به شدت محکوم میکند. ما از مردم آزادیخواه ، نهادهای مدافع حقوق بشر، عفو بین الملل ، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ، احزاب و گروههای سیاسی میخواهیم که علیه این جنایت دست به اعتراض بزنند. جنایت کاران را رسوا کنند. توجه افکار عمومی را برای حمایت از ساکنان اشرف و اردوگاه لیبرتی جلب نمایند، از هر اقدام و تلاش دسته جمعی دراین رابطه حمایت کنند.
آزاد زمانی - سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

11 شهریور 1392 

هیچ نظری موجود نیست: