بازداشت فعالان کارگری و شهروندان توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی درتظاهرات روزجهانی کارگرشهر سنندج


اطلاعیه

بازداشت فعالان کارگری و شهروندان توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی درتظاهرات روزجهانی کارگرشهر سنندج

روز 11 اردیبهشت نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی به راهپیمایی کارگران ومردم آزادیخواه در شهر سنندج حمله کردند. نیروهای گارد ویژه نیروی انتظامی و مامورین امنیتی  برای جلوگیری از گسترش راهپیمایی روز جهانی کارگران را مورد ضرب وشتم قرارد دادند  و تعداد 16 نفر از فعالان کارگری و شهروندان را بازداشت کردند.
غروب روز ١١ اردیبهشت خانواده بازادشت شده گان برای  کسب اطلاع از فرزندانشان به مراکز امنیتی و انتظامی رژیم در شهر سنندج مراجعه کردند اما مقامات دولتی از محل بازداشت آنها اظهار بی اطلاعی کردند.
صبح امروز ١٢اردیبهشت خانواده ها از محل نگهداری فرزندانشان در ستاد خبری نیروی انتظامی و اداره اطلاعات  باخبر شدند و در محل این ارگانها تجمع و خواستار آزادی فرزندانشان شده اند. تلاش خانواده ها برای آزادی فرزندانشان در جریان است.
علاوه برآن ، ارگانهای امنیتی رژیم امروز در ادامه تعقیب فعالان کارگری به تاکسی حامل مسافرین در مسیرانتهای خیابان ششم بهمن بسوی بهاران تیراندازی کردند و بعد ازمحاصره تاکسی در حدفاصل هتل شادی و دانشگاه علوم پزشکی سه نفر از فعالان کارگری به با اسامی فردین قادری ، آرام زندی  و شاهپور حبیبی را با ضرب وشتم از تاکسی بیرون کشیدند و با خود بردند. همچنین نیروهای امنیتی برای دیگر مسافران و اهالی محل ایجاد ترس و مزاحمت کردند.
اسامی بازداشت شده گان ١١ اردیبهشت روزجهانی کارگر به شرح ذیل است
١. نسترن محمدی
٢. تیمور امجدی  
٣. صادق کرمی
٤. بختیار چتانی
٥. بختیار فاتحی کرجو
٦. ارسلان یعقوبی
٧. محسن محمودی
٨. جلیل محمدی
٩. فواد زندی
 
اانجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران دراین رابطه "کمپین تلاش برای آزادی بازادشت شده گان روز جهانی کارگر" در سنندج اعلام میکند. از همه نهادهای بین المللی، سازمان عفوف بین الملل، تشکل های کارگری و مدنی در سطح داخل و خارج از کشور ، شخصیت ها و مردم آزادیخواه میخواهد که برای آزادی بازداشت شده گان تلاش کنند و به جمهوری اسلامی اعتراض نمایند. 

 
آزاد زمانی - سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایرن

١٢ اردیبهشت١٣٩٢
 

هیچ نظری موجود نیست: