گزارشی از مراسم های روز جهانی کارگراول مه از تهران و کرج

طبق گزارش دریافتی مراسم های متنوعی درکارخانجات ، شرکت ها و محلات کارگری شهرهای کرج وتهران به مناسبت اول ماه مه برگزار شده است.
امروزیازده اردیبهشت  اول مه راس ساعت 14 در محوطه اصلی شرکت پخش سراسری بانی چاو(کاله) مراسم روز جهانی کارگر با شور و شوق کارگران (زن و مرد) برگزار شد. این مراسم با خواندن سرود و خواندن مقاله توسط نمایندگان کارگران اجرا شد ودر پایان مراسم نیز قطع نامه ای در چند بند مبنی بر لغو سقف اضافه کاری لغو قراردادهای سفید امضا افزایش پایه حقوق و اضافه کاری و شبکاری و .......... برگزار شد. دراین مراسم یکی از سخنرانان به سطح دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار اعتراض کرد و گفت که این دستمزد چیزی جز تحمیل فقر و بدبختی به کارگران و خانوادهایشان نیست و طبقه کارگر ایران باید در برابر این اجحاف آشکار سرمایه داران بصورت متحد مبارزه کند. دراین مراسم ها علاوه بر نمایندگان گارگری بخش های مختلف کارخانجات، حدود سه هزار نفر کارگران شرکت داشتند. این مراسم بر اساس تصمیم مجمع عمومی بخش های کارگری  شرکت ها وکارخانجات کرج وتهران تدارک دیده شده بود.
همچنین  امروز بعد از ظهر امروز  کارگران شرکت هاو کارخانجات تهران- کرج  باهم مراسمی را در محوطه پارک ملی تهران برگزار کردند. دراین مراسم تعدای از کارگران ونمایندگان کارگری درمورد مسایل و مشکلات کارگران ، سطح پایین دستمزد ها ، گرانی وتورم و عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران توسط کارفرمایان سخنرانی کردند. قطع نامه ای در پایان این مراسم که توسط مجمع عمومی نمایندگان چندین کارخانه تدوین شده بود قرائت شد ودرمیان حاضرین توزیع گردید. همچنین کارگران با اجرای موزیک و پخش شیرینی جشن همبستگی کارگران جهان را گرامی داشتند.
براساس همین گزارش امروز کارگران سندیکای شرکت واحد تهران و حومه مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار کردند دراین مراسم کارگران بصورت دسته جمعی سرود خواندند ، نمایندگان کارگری دررابطه با مشکلات کارگران ، وضعیت طبقه کارگرایران ، سطح دستمزدها و گرانی وتورم باهم صحبت و گفتگوکردند ودر پایان قطع نامه ای ایراد کردند. مراسم با شور وشادی شرکت کننده گان و پخش شیرینی به پایان رسید.

آزاد زمانی
11 اردیبهشت 1392

هیچ نظری موجود نیست: