فردین میرکی یکی از فعالان کارگری به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار شد


نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی امروز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ٩٢ فردین میرکی یکی از فعالان کارگری شهر سنندج را به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار کردند. بازجویان رژیم اسلامی فردین را تهدید کردند که نباید در مراسم های روز جهانی کارگر شرکت کند.
همچنین، رژیم اسلامی در شهر سنندج و کامیاران از طریق تلفن وبصورت کتبی تعدادی از فعالان  کارگری را احضار ازآنها خواسته است که نباید در مراسم های اول ماه مه شرکت کنند.
نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم اسلامی میخواهند با تهدید و ارعاب  مانع برگزاری مراسم های روز جهانی کارگر شوند. اما فعالان کارگری و کارگران مصمم هستند که روز جهانی کارگر را در ابعادی متنوع برگزار نمایند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران  احضار فردین میرکی و فعالان کارگری را به ستاد خبری وزارت اطلاعات محکوم میکند و از مردم آزادیخواه و نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهد که به اعمال فشار بر فعالان کارگری،  احضار، تعقیب و زندانی کردن آنها اعتراض کنند.

آزاد زمانی سخنگوی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
٩ اردیبهشت ١٣٩٢  

هیچ نظری موجود نیست: