خلیل کریمی فعال کارگری و عضو کانون دفاع از حقوق کودکان به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج احضارشد


روز یکشنبه ٨ اردیبهشت ١٣٩٢ خلیل کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو کانون دفاع از حقوق کودکان پس از احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر سنندج بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.  مامورین ستاد خبری بعد از ظهر روز یکشنبه پرونده خلیل کریمی را به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج ارجاع داده اند. بازجویان وزارت اطلاعات این اولین بار نیست که خلیل کریمی را تهدید ، بازداشت ، شکنجه وزندانی میکنند. در طول سالهای گذشته خلیل کریمی به خاطر فعالیتهای مدنی وشرکت در روز جهانی کارگر چندین بار توسط  مامورین رژیم اسلامی بازداشت،شکنجه وزندانی شده است. احضار خلیل کریمی فعال مدنی و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر  یکی از  حربه های رژیم اسلامی برای ارعاب فعالان کارگری و دست اندرکاران مراسم های روز اول مه است.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران احضار، اذیت و آزار و تشکیل پرونده برای خلیل کریمی فعال کارگری و حقوق کودکان را به شدت محکوم میکند و از مردم آزادیخواه ،  تشکل های کارگری ، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر وشخصیت ها ونهادهای اجتماعی میخواهد که نسبت به احضار و بازداشت این فعال مدنی توسط رژیم اسلامی اعتراض کنند.

آزادزمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
٨ اردیبهشت ١٣٩٢ 

هیچ نظری موجود نیست: