گزارشی از تلاش مردم شهر مریوان برای ممانعت از اعدام زانیار و لقمان مرادی


طبق گزارش ارسالی ار جوانان شهر مریوان، مردم مریوان امروز ٢٣ دیماه از ابتدای صبح علیرغم تهدیدات نیروهای امنیتی و اماکن انتظامی محل کار و کسب خود را بعنوان اعتراض به اعدام زانیار و لقمان مرادی تعطیل کردند. تعدادی از کسبه و بازاریان که تحت فشار رژیم تا ظهر روز شنبه مجبور به حضور در محل کارو کسب خود شده بودند بعداز ظهر روز شنبه محل فعالیت خود را ترک کردند وبه اعتصاب و اعتراض عمومی شهر پیوستند . طبق این گزارش خیابانهای اداره راه قدیم - جنگل بانی - میدان سرباز  و چهار راه بایوا ازابتدای صبح تعطیل کرده بودند و بقیه مسیرها به مراتب بعد از ظهر به اعتصاب پیوسته اند.

آزاد زمانی - سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی  وحقوق بشر ایران 
٢٣ دیماه ١٣٩١

هیچ نظری موجود نیست: