آزادی عابد توانچه پیروز باد !


عابد توانچه یکی از چهره های فعال جنبش آزادیخواهی وبرابری طلبی جامعه ایران است . آزادی عابد توانچه را به خانواده ، دوستان ، همرزمان ودانشجویان ومردم آزادیخواه ایران تبریک می گوییم!
آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
25 آبانماه 1387

هیچ نظری موجود نیست: