امروز شنبه مورخ ٢۵/٨/١٣٨٧ عابد توانچه در ساعت ١٤:٣٠ از زندان مرکزی اراک آزاد شد


امروز شنبه مورخ 25/8/1387 عابد توانچه در ساعت 14.30 از زندان مرکزی اراک آزاد شد.

عابد توانچه یکی از فعالین مارکسیست است که بعد از برگزاری مراسم 13 آذر ماه که به دعوت دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در دانشگاه های کشور برگزار شده بود توسط وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از طی بازجویی در زندان ویژه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، در شعبه دوم دادگاه انقلاب ( شعبه ی امنیت داخل ) به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

عابد توانچه از تاریخ 1/5/87 در زندان مرکزی شهر اراک به سر می برد و امروز بعد از تحمل 5 ماه حبس خود ( با احتساب ایام بازداشت در مرحله ی بازجویی ) بنا به بخشنامه ی رئیس قوه ی قضائیه مبنی بر اختصاص حداقل سه ماه « مرخصی پایان حبس » به زندانیانی که فاقد شاکی خصوصی می باشند، امروز با مواقت شورای طبقه بندی زندانیان و دادستان انقلاب استان مرکزی، بعد از واریز جریمه ی مالی دولتی پرونده ی خود، تحت عنوان مرخصی پایان حبس آزاد گردید.

هیچ نظری موجود نیست: