اعتراض به احکام اعدام و زندان فعالین مدنی درشهرهای مریوان و مهاباد


امروز صبح صدها نفر از مردم مبارز و آزادیخواه شهرهای مریوان و مهاباد از ساعت 10 صبح در اعتراض به احکام فرزاد کمانگر ، فرهاد حاجی میرزائی ، هیوا بوتیمار ، عدنان حسن پور ودیگر زندانیان سیاسی با پخش تراکتهای که بر روی آن نوشته شده بود "ما خواهان ازادی فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور ، هیوا بوتیمارو فرهاد حاج میرزایی" هستیم "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" " اعدام نه" و در دست داشتن عکس و پلاکارهایی با همین مضامین تجمع کرده و آزادی هر چه سریعتر این زندانیان را خواستار شدند .

از سوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران ضمن خسته نباشید به شرکت کنندگان در این تجمع مردم مبارز و آزادیخواه دیگر شهرهای ایران را به اعتراض به این احکام فرا میخوانیم.

هیچ نظری موجود نیست: