اعتراض علیه اعدام درمقابل آژانس بین المللی بی بی سی درلندندرادامه کمپین اعتراضی علیه اعدام تحت عنوان "زندگی را دوست دارم اعدامم نکنید!" تحصن کنندگان روز شنبه 26 جولای درمقابل آژانس بین المللی بی بی سی درلندن تحصن کردند خواستار لغو اعدام فرزاد کمانگر ودیگرزندانیان سیاسی شدند.این تحصن که به فراخوان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر سازماندهی شده بود دهها نفر ازشخصیتهای سیاسی وشهروندان ایرانی مقیم لندن درآن شرکت کردند.تحصن کنندگان با حمل پلاکارد وپوسترهایی از فرزاد کمانگر، فرهاد حاجی میرزایی ، عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار، انورحسین پناهی ، فرهاد وکیلی، علی حیدریان ، عابد توانچه ودیگر زندانیان سیاسی که جانشان درخطر است درمقابل ساختمان بی بی سی درلندن تجمع کردند وخواستار آزادی زندانیان سیاسی ولغو حکم اعدام آنان شدند.

هیچ نظری موجود نیست: