گزارشی ازکمپین اعتراضی" زندگی را دوست دارم . اعدامم نکنید!" ( همراه با تصاویر )


درادامه تلاش برای نجات جان زندانیان سیاسی ودراعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر وسایرزندانیانی که توسط جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. همچنین اعتراض به زندانی کردن عابد توانچه وادامه تعقیب وبازداشت دانشجویان ، فعالان سیاسی ومدنی درجامعه ایران از طرف انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرکمپینی با عنوان زندگی را دوست دارم اعدامم نکنید اعلام شد.
روز پنجشنبه تجمعی درمقابل دفتر سازمان عفو بین الملل درلندن برگزارشد. ابتدا گزارشی ازطرف برگزارکنند گان کمپین درمورد وضعیت زندانیان سیاسی به کارکنان امنستی انترناشنال ارائه شد وهدف ازبرگزاری کمیپن وخواست معترضین به آنها اعلام گردید.

( ادامه مطلب )

هیچ نظری موجود نیست: