اطلاعیهآماده باش ارگانهای رژیم اسلامی برای مقابله با اعتراضات مردم علیه اعدام درشهر سنندج


درپی اعدام پنج نفر از جوانان شهر سنندج درزندان قزل حصار و عدم تحویل جنازه آنها به خانوادهایشان موجی از تنفر واعتراض علیه اعدام درشهرسنندج و روستاهای اطراف به راه افتاده است. رژیم اسلامی از دوشنبه شب گذشته یگانهای ویژه نظامی و امنیتی را در سطح شهر سنندج مسقر کرده است. گشت های امنیتی ونیروی انتظامی امروز از تجمع جوانان در نقاط مرکزی وخیابانهای شهر جلوگیری میکردند. نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات در خیابانها به گشت وتعقیب جوانان می پرداختند. دهها ماشین مملو از نیروهای مسلح در خیابان طالقانی محوطه دخانیات ،میدان انقلاب، پارک بلوار انتهای خیابان پاسداران ، باشگاه افسران، پاسگاههای انتظامی مشرف بر محله شریف آباد و غفور، پاسگاه انتظامی انتهای خیابان کشاورز، پاسگاه مشرف بر محله فرجه و شهرک معلمان و پادگان امام علی سپاه پاسداران بصورت زیگزاگ در شهر سنندج به گشت زنی مشغول هستند.
طبق آخرین خبرها: شورای امنیت استان کردستان امروز سه شنبه با حضور فرماندهان نظامی ، اماکن انتظامی و بسیج سپاه پاسداران نشست فوق العاده ای برگزار کرده است. دراین نشست مقامات اماکن انتظامی موظف شده اند که سریعا تدابیری را با هدف کنترل  شهروندان ، اصناف و بازار شهر اتخاذ بکنند.
علیراغم ، تدابیر امنیتی از طرف رژیم فضای شهر سنندج در واکنش به اعدام پنج شهروند بسیار مشنج است. اوراق تبلیغی زیادی مبنی بر تجمع و تظاهرات عمومی در بسیاری از محلات شهر سنندج پخش شده است. پیامک کهای تلفنی زیادی میان جوانان در مورد اعتراض دسته جمعی در مرکز شهر و تجمع گسترده در روز پنج شنبه آینده رد وبدل شده است.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران اعدام پنج شهروند سنندجی: کیوان زند کریمی ، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی ، محمد ظاهر بهمنی، هوشیار محمدی را به شدت محکوم میکند و از اعتراضات توده ای علیه اعدام این شهروندان حمایت می نماید.
آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
سه شنبه١٢ دیماه ١٣٩١

هیچ نظری موجود نیست: