طومار حمایت از کمپین تلاش برای نجات جان حبیب گلپری پور از اعدام

اعلام پشتیبانی از کمپین تلاش برای نجات جان حبیب گل پری پور از اعدام ، ازطرف کارگران وشهروندان شهر سنندج.ما امضا کننده گان این طومار پشتیانی خود را ازکمپین تلاش برای نجات جان حبیب گلپری پور اعلام میکنیم و خواهان لغو فوری حکم اعدام حبیب گلپری پور وسایر زندانیان هستیم.1- صالح رستمی- محله دفترفنی سنندج 2- جمیل احمدی 3- صابر ویسی گرماش 4- جهانگیر محمدی 5- ناصر بهرامی 6- فرشته ویسی 7- هانا ویسی8- جلیل زمانی 9- فریبرز کریمی10- وریا شیخ احمدی 11- پیمان نوری12-حبیب نصرالهی13- حسن زمانی 14- محمد امین رستمی15- رستم رستمی 16- علی رستمی 17- وهاب سید محمدی18- اسرا محمد19- پرشنگ زارعی20- نرگس شاه محمدی21- توفیق شاه محمدی22- نفیسه ملکی23- روناک زمانی 24- طاهر زمانی 25- سعدیه مرادی ننله 26- جمیله احمدی27- سعید خادم 28- که ویار ظاهری29- پرویز مشایخی30- آرمند باجلانی31- مهناز شهسواری 32- دنیا شهسواری33- بهرام شهسواری 34- مجید جبالی 35- نسیم ولیه 36- جهانگیر محمدی کانی سواران 37- بهاره محمدی کانی سواران 38- صابر محمدی کانوی سواران 39- الهام مجیدی 40- عثمان مجیدی 41- رزگار مجیدی 42- جمیل برزگر43- عیسی برزگر44- زهره علی پناه 45- رشید علی پناه 46- علی خیرالهی 47- کریم گویلی 48- حریم گویلی 49- عباس دودافکن 50- ثریا دود افکن 51- سروه دود افکن 52- توفیق زمانی53- منصور زمانی54- ناصر زمانی 55- صالح گویلی کیلانه 56- شورش فاتحی کرجو 57- علی فاتحی کرجو58- عباس فاتحی کرجو 59- شریفه فاتحی کرجو 60- سعادت فاتحی کرجو 61- ابوبکر فاتحی کرجو62- کمال فاتحی کرجو 63- عیسی فاتحی کرجو 64- حسین فاتحی کرجو 65- حبیب ظاهری66- علی زارعی رمشتی 67- مونا شریعتی 68- حسین شریعتی 69- ایدا شریعتی 70- علی اکبر ویسی71- سینا ویسی 72- مریم پرتو انداز 73- محمد کریم پرتو انداز 74- صالح رشیدی75- نازنین رشیدی 76- شتاو سعیدی 77- هه تاو سعیدی78- تعریف سعیدی79- حاجی باقر خلیلی 80- زعفران خلیلی 81- فرمیسک زمانی 82- عثمان تالیجاری83- علی تالیجاری84- حاتم تیراندری85- بهرام تیراندری 86- اقبال تیراندری87- ناهید شیخ السلامی 88- مینا حمیدی89- بکرالدین شریفی 90- ناصر اصلانی 91- زیبا اصلانی 92- کریم اصلانی 93- جبار میرکی 94- یدالله میرکی 95- صالح میرکی 96- گلناز میرکی 97- علی احمدی نوره 98- اسد احمدی نوره 99- خبات احمدی نوره100- شهناز میرکی 101- خبات شریفی 102- عادل شریفی103- محمود صلواتی 104- توبی گلپری پور 105- شریف زارعی 106- شفیع چاوشی107- بابک لطیفی 108- شبنم لطیفی 109- کالی لطیفی 110- ابراهیم لطیفی 111- محمد اسدی 112- پوریا اسدی 113- ژینا اسدی114- علی احمدی باینچوب 115- سید صالح احمدی باینچوب116- شریفه احمدی باینچوب117- رحیم غفاری 118- کاروان غفاری119- پروانه غفاری120- آزاد بهرامی 121- حسین خسروی122- حسن خسروی 123- ساناز خسروی 124- شادی امانی 125- بختیار امانی 126- داود امانی127- شاهو اورامی نژاد 128- علی اورامی نژاد 129- صراحی تالیجاری130- معروف گویلی 131- صادق گویلی 132- شب بو نعیمی 133- بردیا شیخ احمدی 134- مهتاب ساعدی135- شیلان ساعدی 136- لقمان احمدی 137- گرمیان احمدی 138- افراسیاب کرباسی 139- دانیال ورمزیاری140- اسدلله ورمزیاری141- پروانه ورمزیاری142- عادل گویلیان 143- شیرکو یلیان 144- سید علی سراج الدینی 145- پروین دباغ146- مینا ملکی 147- شاهپور عبدی 148- نسیم عبدی 149- الهه عبدی150- استاد رحیم احمدی – صافکار 151- بهرام قاضی 152- صابر صبحانی 153- قدم خیر صبحانی 154- افسانه صبحانی 155- جاسم حیدری 156- دلبر حیدری157- شوان خلیلی 158- کیوان خلیلی 159- سهراب شاه نظری 160- سهیلا شاه نظری161- صالح کمانگر 162- ولی کمانگر 163- اشرف غریبی 164- زلیخا ولیدی 165- سلیم شاکری166- توفیق زندی باغچه مریم 167- رعنا زندی باغچه مریم 168- علی زندی 169- شافع رستمی 170- اشکان رستمی 171- کمال مردخی 172- قاسم مردوخی 173- لایق خاتونی 174- آرزو پیرویسی 175- مستانه پیرویسی176- فتاح ورمزیاری 177- صباح وزیری 178- خلیل انصاری 179- افشین وزیری نرانامضا ی طومار درواعلام حمایت در شهرسنندج ودیگر شهرهای کردستان ادامه دارد به محض دریافت اسامی دیگر امضا کننده گان برای اطلاع عمومی منتشر میشود.تهیه گزارش توسط انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران21 دیماه 1389

هیچ نظری موجود نیست: