به کمپین " تلاش برای نجات جان حبیب گل پری پور از اعدام" بپیوندید!

جان حبیب گل پری پور در معرض خطر اعدام است .حبیب گلپری پورتوسط مسولین زندان به بند ویژه زندانیان در زندان ارومیه منتقل شده است. مردم شهر سنندج ، خانواده و بستگان حبیب بشدت نگرانند که مقامات جمهوری اسلامی حکم اعدام حبیب را به اجرا درآورند.انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران با اعلام کمپین تلاش برای نجات جان حبیب گلپری پور از مردم آزادیخواه وبرابری طلب ، نهادها ، واحزاب سیاسی و مدنی ، شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفوبین الملل و رسانه جمعی میخواهد برای متوقف کردن و لغو حکم اعدام حبیب گلپری پور بکوشند.ما با ارسال نامه های کتبی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وسایر نهادهای بین المللی خواستار تلاش بین المللی برای اعتراض به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن این حکم شده ایم. از همه انسانهای آزادیخواه میخواهیم برای تقویت کمپین از هر طریق ممکن میتوانند مارا یاری دهند وحمایت خود را اعلام کنند.
برای هماهنگی لطفا با شماره تلفن : 00447930193378 تماس حاصل فرمایید.آزاد زمانی - سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

15 دیماه 1389

هیچ نظری موجود نیست: