بازداشت رضا اقدسی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

براساس گزارش "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری" روز یکشنبه 16/12/1388 ساعت 7صبح 6نفر ماموراز اطلاعات کرج وارد منزل رقا اقدسی شده و شروع به تفتیش منزل کرده وپس ازتفتیش و جمع آوری کتابها، سی دی ها و کیس آقای اقدسی و همسرش را با خود به ساختمان و زندان تازه ساز هشتگرد کرج می برند .
آقای اقدسی و همسرش را از هم جدا کرده شروع به باز جویی می کنند وساعت 18 همان روز همسر آقای اقدسی را آزاد کرده ولی خود آقای اقدسی را بازداشت می کنند و روز 17/12/1388 با همسر آقای اقدسی را تا ظهر بازجویی می کنند .
هم اکنون آقای اقدسی در زندان اطلاعات هشتگرد قرار دارد ولی همسر ایشان آزاد است و از او خواسته اند که چهار شنبه 27/12/1388 خود را به اطلاعات هشتگرد کرج معرفی نماید.

آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
20 اسفند 1388

هیچ نظری موجود نیست: