اطلاعیه شماره 2 به کمپین اعتراضی " زندگی را دوست دارم ، اعدامم نکنید" بپیوندید


مردم آزادیخواه!مدافعین حقوق بشر، احزاب ، سازمانها ، نهادهای سیاسی ومدنی ، شخصیت ها و فعالین فرهنگی وهنری به کمپین اعتراضی " زندگی را دوست دارم ، اعدامم نکنید" بپیوندید!همانطور که درفراخوان شماره یک به اطلاع عموم رساندیم انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران کمپینی را با عنوان" زندگی رادوست دارم، اعدامم نکنید! برای دفاع از جان زندانیان سیاسی وفعالین مدنی که هم اکنون زندانی وتحت شکنجه اند سازماندهی کرده است.

این کمپین تلاشی است فوری برای نجات جان انسانهایی که تحت شکنجه جمهوری اسلامی قرار گرفته اند وهم اکنون حکم اعدام برای تعدادی از آنها صادر شده وتعدادی دیگر زندگیشان درمعرض خطراست.

هیچ نظری موجود نیست: