اطلاعیه - جنایتکاران جمهوری اسلامی 18 نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کردند!

براساس گزارش فعالان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران، روز دوشنبه 11 مرداد ماه گارد ویژه زندان رجایی شهر کرج، تعداد 37 نفر از زندانیان را با ضرب و شتم ازبند 10 زندان رجایی شهر بیرون می برند. سحرگاه  امروز سه شنبه 12 مرداد جلادان رژیم تعدادی از این زندانیان را به دار آویختند.  رژیم اسلامی در میان تدابیر شدید امنیتی جنازه 18 نفر از زندانیان را درحضور یک نفر ازاعضای خانوادهایشان دفن نموده اند. هنوز از سرنوشت بقیه زندانیان محکوم به اعدام خبر موثقی در دست نیست .
  اکثر اعدام شده گان از شهرهای کردستان و از فعالان سیاسی و عقیدتی هستند. دراین رابطه،  دهها خانواده از شهرهای کردستان برای کسب اطلاع از سرنوشت فرزندانشان راهی تهران و کرج شده و درمقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع نموده اند. سایر زندانیان محکوم به اعدام در معرض خطر اجرای حکم هستند و خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. این خبر خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را در سایر زندان های ایران به شدت نگران کرده است.  
اسامی 18 نفر از اعدام شده گان كه عبارتند از : 1- احمد نصيري 2- ادريس نعمتي 3- آرش شريفي 4- پوريا محمدي 5- عبدالرحمان سنكاني 6- نصرالله مرادي7- بهروز شاه نظري8- بهمن رحيمي 9- عالم برماشتي 10- طالب ملكي 11- شهرام احمدي 12- سيد شاهو ابراهيمي 13- تيمورنادري زاده 14- فرزاد شاه نظري 15- كاوه ويسي16- كاوه شريفي17-فرشيد ناصري18- فرزاد هنرجو.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران اعدام زندانیان سیاسی را بشدت محکوم میکند. ما از مردم آزادیخواه، نهادهای مدافع حقوق بشر درسطح داخلی و بین المللی میخواهیم که به این جنایت آشکار رژیم جمهوری اسلامی اعتراض نمایند. تنها اعتراض وسیع و میلیونی مردم میتواند ماشین سرکوب و اعدام رژیم هار اسلامی را متوقف کند.

آزاد زمانی - سخنگوی انجمن انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

12 مرداد ماه 1395 

هیچ نظری موجود نیست: