اطلاعیه - اعدام حبیب گلپری پور در زندان ارومیه توسط جمهوری اسلامی

رژیم اسلامی حبیب گلپری پور زندانی سیاسی اهل شهر سنندج را امروز صبح 4 آبانماه 1392 در زندان ارومیه اعدام کرد. حبیب گلپری پور در سال 1388 در شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. نیروهای امنیتی رژیم اسلامی برا اعتراف گرفتن این زندانی را تحت شکنجه و بد رفتاری قرار داده بودند. پس از یک دوره بازجویی طولانی مدت ونگهداشتن این زندانی در سلول انفرادی، دادگاههای جمهوری اسلامی برای حبیب حکم اعدام صادر کردند. حبیب گل پری پور به حکم صادره اعتراض کرد و اتهامات وارده را رد کردند. علیراغم تلاشهای خانواده اش، مردم و نهادهای مدافع حقوق بشری برای نجات جان حبیب گلپری پور رژیم هار اسلامی سحرگاه امروز حبیب را اعدام کرد.
انجمن دفاع از زندانیان و حقوق بشر ایران اعدام حبیب گل پری پور را به شدت محکوم میکند. به خانواده، وابستگان و دوستان حبیب گلپری پور تسلیت میگوییم .از مردم آزادیخواه میخواهیم نسبت به کشتاری که رژیم اسلامی علیه زندانیان سیاسی  ومدنی راه انداخته است سکوت نکنند. اجازه ندهیم رژیم اسلامی سایر زندانیان را اعدام کند. تنها اعتراضات توده ای وقدرت اجتماعی مردم میتواند مانع اعدام زندانیان شود.

آزاد زمانی -  انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران


4 آبان ماه 1392

هیچ نظری موجود نیست: