اطلاعیه
مسولیت جان قاسم ویسی وفرهاد فلاحی به عهده مسولین جمهوری اسلامی است !قاسم ویسی دبیرکانون دفاع ازحقوق کودکان کامیاران ، عضو هیئت مدیره انجمن سبز محیط زیست کامیاران ، فیلم ساز و فعال فرهنگی اجتماعی همراه همکارش فرهاد فلاحی ناپدید شده است.
قاسم ویسی همراه فرهاد فلاحی مشغول ساختن فیلم درمورد زندگی دانش آموزان فرزاد کمانگر درمنطقه کامیاران بود ند که پس از تعقیب و بازرسی محل زندگییش درشهر توسط نیروهای امنیتی ازدوهفته گذشته تا هم اکنون به خانه مراجعه نکرده اند.
ناپدید شدن این فعال اجتماعی وهمراهش موجب نگرانی درمیان مردم شهر های کردستان، فعالان اجتماعی و خانواده هایشان شده است.
فعالین اجتماعی وهمکارانش تلاش وسیعی را برای اطلاع از وضعیت نا مشخص آقایان ویسی و فلاحی دردستور کار گذاشته اند. که به محض دریافت هرگونه اطلاعی در این رابطه افکار عمومی درجریان گذاشته می شود.
ما فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران سران جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سلامتی و جان قاسم ویسی و فرهاد فلاحی میدانیم وازهمه انسانهای آزادیخواه ، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر ، عفو بین الملل( امنستی ) ، سازمانهای سیاسی واجتماعی و رسانه های جمعی میخواهیم که نسبت به تهدید ، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه شهروندان و شخصیت های فرهنگی ، اجتماعی اعتراض کنند.

آزاد زمانی - انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
10 آبان ماه 1389


هیچ نظری موجود نیست: